Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Kumppaniesittely: Vamos korostaa, että itsetunnon kohoaminen vaikuttaa kauaskantoisesti nuoren hyvinvointiin

Itsetunto -osa-aluetta kehittämään   Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut tarjoavat monipuolisesti elämänhallintaa ja arkea tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta 16-29-vuotiaille nuorille, 13 paikkakunnalla. Vamoksen työn tavoitteena on mahdollistaa nuorten kiinnittyminen nuorille tarkoituksenmukaisiin palveluihin, opintoihin ja …

Kumppaniesittely: Yeesi korosti vahvuuksien kumpuavan itselle mieluisista asioista

Itsensä kehittämisen teemaan positiivisella kärjellä  Yeesi on nuorten mielenterveyttä edistävä järjestö, jonka toiminta rakentuu vapaaehtoistoiminnasta sekä oppilaitos– ja järjestöyhteistyöstä. Yeesi luo nuorille edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja …

Kumppaniesittely: Pelastakaa Lapset -yhteistyössä korostui jokaisen nuoren mahdollisuus selvitä elämän haasteista

Lasten oikeuksien edistämistä kasvokkain ja digitaalisesti  Pelastakaa Lapset ry on kansainvälinen lasten oikeuksien toteutumista edistävä järjestö. 2000-luvun alusta saakka järjestön toiminta on ulottunut kotimaassa ja maailmalla tehtävän kenttätyön ohella myös virtuaalimaailmaan. Järjestö …

Kumppaniesittely: Mieli Ry:n onnistumisista oppia nuorten tukipalvelun kehittämiseen

Kokenut verkkokriisityön kehittäjä  Diakonia Ammattikorkeakoulun Nuorten digitaaliset tukipolut -hanke sai Mieli Ry:n mukaan kehittämään nuorille suunnattua digitaalista palveluohjautumisen alustaa yhdessä 11 muun järjestön kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi Zekki -nimeä kantava palvelu, joka julkaistaan tammikuussa 2021.   Mieli Ry. on …

Ryhmä nuoria luotsaa kehittämistyötä

Diakin Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeelle valittiin nuorista koostuva monialainen ohjausryhmä tukemaan uuden nuorten digipalvelun kehittämistyötä. Palvelujen äärelle ohjaava uusi itsearviotyökalu Zekki julkaistaan tammikuussa 2021. …

Nimen ideoinnissa tarvittiin mielikuvitusta, moniäänisyyttä ja makustelua

  Ensimmäinen nimi-idea nousee tiedonkeruuaineistosta Digitaalinen palveluohjauksen alusta, digialusta, verkkoalusta, digitaalinen tukipalvelu, kehitteillä oleva palvelu… Tähän asti Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeessa luotavaa palvelua on …

Työpajat etänä – tehokasta mutta hauskaa yhteiskehittämistä

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa otettiin taas yksi harppaus eteenpäin, kun yhteiskehittämisen työpajat pyörähtivät käyntiin. 3X10D-elämäntilannemittarilla nuori voi arvioida elämäntilannettaan kymmenen elämänalueen kautta. …

Digialustan tekninen toteutus käyntiin

Nuorten itsearvion ja palveluohjautumisen digitaalisen alustan tekniseksi kehittäjäksi valikoitui tarjouskilpailun jälkeen 10monkeys. 10monkeys tunnetaan mm. Duunikoutsin ja matikkapelien kehittäjänä. Tekninen toteutus on lähtenyt käyntiin …

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D käynnistynyt

Diakonia-ammattikorkeakoulu rakentaa yhdessä kumppaneiden kanssa uutta digitaalista palvelualustaa, joka yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevat tukipalvelut matalan kynnyksen periaatteella. Alustalla 15–25-vuotiaat nuoret voivat arvioida …

Lastenkodissa asuneet nuoret kiittävät ohjaajia, jotka kuuntelivat ilman vähättelyä

Nuorten enemmistöllä menee koko ajan paremmin ja palvelujakin on nuorille tarjolla paljon. Kaikki eivät kuitenkaan saa apua ajoissa tai sopivassa muodossa. Diakin tutkija ja …