Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: Pelastakaa Lapset -yhteistyössä korostui jokaisen nuoren mahdollisuus selvitä elämän haasteista

Lasten oikeuksien edistämistä kasvokkain ja digitaalisesti 

Pelastakaa Lapset ry on kansainvälinen lasten oikeuksien toteutumista edistävä järjestö. 2000-luvun alusta saakka järjestön toiminta on ulottunut kotimaassa ja maailmalla tehtävän kenttätyön ohella myös virtuaalimaailmaan. Järjestö tuottaa nuorille Netaripalvelukokonaisuutensa välityksellä turvallisia ja laadukkaita yhteisö-, ohjaus- ja neuvontapalveluita.   

Nuorten kevyet palvelupolut-hanke kutsui Pelastakaa Lapset ry:n mukaan kehittämään nuorille suunnattua digitaalista tukipalvelua, yhdessä 11:sta muun järjestön kanssa. Hankkeessa rakennetaan Diakonia ammattikorkeakoulussa (DIAK) kehitettyyn 3X10D- hyvinvointimittariin pohjautuva, digitaalinen palveluohjauksen alusta Tammikuussa 2021 julkaistavassa Zekki– palvelussa nuori arvioi ensin hyvinvointiaan kymmenellä elämän osa-alueella, saa palautetta elämäntilanteestaan ja ohjautuu tilanteeseensa sopivien tukipalveluiden luo. 

Järjestöt ovat jakaneet asiantuntemustaan paitsi tukipalvelun kehittämistyöhön, myös kunkin järjestön omaan erityisosaamisalueeseen liittyvällä hyvinvoinninosa-alueella. Pelastakaa Lapset tuo asiantuntemustaan Vaikeuksien voittaminen -osa-alueeseen 

Osa-alue mittaa vastaajan näkemystä omasta, sen hetkisestä kyvystä voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia. Nuoren saama palaute osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat Diakin asiantuntijoiden ja Pelastakaa Lasten yhteisen pohdinnan tulos. 

 

Kaikenkokoiset vaikeudet voi voittaa ja tukea siihen on saatavilla 

Vaikeuksien voittaminen -osa-alueen palautteen lähtöajatukseksi nousi ymmärtävä ja empaattinen, mutta silti lujasti ja lempeästi eteenpäin rohkaiseva ote.  Palautteissa haluttiin tuoda esille se, että elämän varrella vaikeuksia tulee voitettavaksi ihan jokaiselle ja keinoja niiden ratkaisemiseen on ainaNuorelle haluttiin kuitenkin painottaa, ettei kenenkään tarvitse selvitä vaikeuksista yksin, sillä tukea siihen on saatavilla 

Laajuudestaan johtuen teemaan on mahdollista liittää monenlaisia tukipalveluita. Tärkeimmäksi kriteeriksi palveluohjauksissa nähtiin nuoren mahdollisuus saada tukea kaikenkokoisten vaikeuksien voittamiseen. Samalla tukipalveluvalinnoilla haluttiin varmistaa se, että nuori pääsisi tarvittaessa vaivatta kertomaan vaikeuksistaan luotettavalle henkilölle ja ohjautuisi asiansa kanssa eteenpäin. 

Pelastakaa Lapset- järjestön omista palveluisttähän tarkoitukseen sopi erityisesti Netari Chat. Chatin avulla nuoren on mahdollista paikasta riippumatta kertoa mieltään painavista asioista ja kysyä neuvoa koulutetuilta ohjaajilta.  

 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu 

Zekin ensimmäinen versio julkaistaan 20.1.2021. Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta Vaikeuksien voittaminen osa-alueen palautteille ja palveluohjaukselle saatiin vahva asiantuntijapohja.  

Palvelun ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana Zekin sisältämää palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä palveluohjauksien kohdentamista kehittää.