Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: MLL:n kanssa tehdyn yhteistyön johtoajatus oli ”jokaisen nuoren oikeus voida hyvin” 

Perheiden hyvinvoinnin asiantuntija 

Diakin Nuorten digitaaliset tukipolut -hanke kutsui Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan kehittämään nuorille suunnattua digitaalista tukipalvelualustaa, yhdessä 11 muun järjestön kanssa. Huhtikuussa 2020 aloitettu yhteiskehittäminen huipentuu Zekki– palvelun julkaisuun tammikuussa 2021.  

Zekki pohjautuu Diakonia ammattikorkeakoulussa (DIAK) kehitettyyn 3X10D hyvinvointimittariinZekin avulla nuori arvioi ensin hyvinvointiaan kymmenellä elämän osa-alueella, saa omaan pohdintaan rohkaisevaa palautetta elämäntilanteestaan ja löytää tarvittaessa itselleen sopivia tukipalveluita 

Järjestöt ovat jakaneet asiantuntemustaan paitsi tukipalvelun kehittämistyöhön, myös kunkin järjestön omaan erityisosaamisalueeseen liittyvällä osa-alueellaMLL on tuonut asiantuntemustaan nuoren perhesuhteita käsittelevään osa-alueeseen. Nuoren saama palaute Perhe-osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat Diakin ja MLL:n asiantuntijoiden yhteisen pohdinnan tulos. 

 

Perhesuhteita kannattaa pohtia luotettavan henkilön kanssa 

Perhe-osa-aluetta käsittelevän palautteen lähtöajatukseksi nousi jokaisen nuoren oikeus voida hyvin.  Palautteissa haluttiin tuoda esille perhesuhteisiin liittyvien haasteiden tavallisuus, kertoa aiheesta puhumisen tärkeydestä sekä kannustaa nuorta keskustelemaan perheeseen liittyvistä, mieltä painavista asioista jonkun luotettavan henkilön kanssa.  

Ohjattavat palvelut mietittiin siten, että nuori löytäisi palvelusta tukea paitsi oman ja huoltajien välisen suhteen pohdintaan myös laaja-alaisemmin ”saman katon alla elämiseen. Tarpeesta riippuen käyttäjää ohjataan palveluihin, jossa hän pääsee keskustelemaan perhetilanteestaan asiantuntijan kanssa tai vaihtoehtoisesti syventämään tietämystään perhesuhteiden hoitoon liittyen.   

MLL:n palveluista Lasten ja nuorten puhelin ja chat sekä Nuorten netin ihmissuhteita käsittelevät keskustelupalstat toimivat oivina jatko-ohjauksen paikkoina.  

  

Yhteinen kehittämistyö jatkuu 

Zekin ensimmäinen versio julkaistaan 20.1.2021. MLL kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta perhesuhteiden hyvinvointia koskevalle palautteelle ja palveluohjauksille saatiin vahva asiantuntijapohja.  

Palvelun ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö MLL:n kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana Zekin sisältämää palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä palveluohjauksien kohdentamista kehittää.