Siirry sisältöön

Ryhmä nuoria luotsaa kehittämistyötä

Diakin Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeelle valittiin nuorista koostuva monialainen ohjausryhmä tukemaan uuden nuorten digipalvelun kehittämistyötä. Palvelujen äärelle ohjaava uusi itsearviotyökalu Zekki julkaistaan tammikuussa 2021.

Ohjausryhmä koostuu 19–30-vuotiaista nuorista, joilla on kokemusta esimerkiksi digipalvelujen kehittämisestä, sosiaalialan opinnoista, taide- ja kulttuurialalta, hyvinvointipalveluista sekä nuorten palvelujen kehittämisestä. Osalla ryhmän jäsenistä on myös omakohtaista kokemusta siitä, miten palveluja ei aina saa, vaikka niille olisi tarve.

‒ Itselläni on ollut nuorempana hoitamaton masennus, joka on aiheuttanut monenlaista harmia. Nuoret eivät välttämättä tiedä, mistä etsiä apua, varsinkaan jos omat voimat ovat vähissä, 30-vuotias lukiolainen ja digipalvelujen kehittäjä Mikko Kaukua sanoo.

Sosionomiopiskelija Isabella Taipale kiittää tasavertaista dialogia, jota ohjausryhmässä on käyty tutkijoiden ja nuorten välillä. Kaukuan ja Taipaleen mukaan hyvinvointipalveluja tulisi markkinoida nuorille nykyistä enemmän digiympäristöissä ja siellä, missä nuoret muutenkin liikkuvat. Tärkeää on myös, se että nuoret kertovat palvelusta omalla äänellään ja kasvoillaan.

‒ Jos nuoret pysähtyisivät pohtimaan omaa jaksamistaan ja mielenterveyttään nykyistä laajemmin ja saisivat matalan kynnyksen apua oman hyvinvointinsa parantamiseen, sillä olisi iso yhteiskunnallinen merkitys, Kaukua ja Taipale arvioivat.

Tukipalvelujen äärelle ohjaava itsearviotyökalu Zekki – Miten sulla menee? julkaistaan tammikuussa 2021. Zekki on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi.

Lue lisää nuorilähtöisen palvelujärjestemän teeseistä hankkeen mediatiedotteesta.