Siirry sisältöön

Yleinen

Työpajat etänä – tehokasta mutta hauskaa yhteiskehittämistä

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa otettiin taas yksi harppaus eteenpäin, kun yhteiskehittämisen työpajat pyörähtivät käyntiin. 3X10D-elämäntilannemittarilla nuori voi arvioida elämäntilannettaan kymmenen elämänalueen kautta. Lue lisää

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D käynnistynyt

Diakonia-ammattikorkeakoulu rakentaa yhdessä kumppaneiden kanssa uutta digitaalista palvelualustaa, joka yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevat tukipalvelut matalan kynnyksen periaatteella. Alustalla 15–25-vuotiaat nuoret voivat arvioida Lue lisää

Lastenkodissa asuneet nuoret kiittävät ohjaajia, jotka kuuntelivat ilman vähättelyä

Nuorten enemmistöllä menee koko ajan paremmin ja palvelujakin on nuorille tarjolla paljon. Kaikki eivät kuitenkaan saa apua ajoissa tai sopivassa muodossa. Diakin tutkija ja Lue lisää

Käyttäjälähtöisyyttä nuorten digipalveluihin

Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeessa tarkasteltiin nuorille suunnattuja digitaalisia tukipalveluita yhdessä Digitalents Helsingin ohjelmoinnin ja digipalvelujen kehittämisen parissa työskentelevien nuorten kanssa.  Tavoitteena oli Lue lisää

Kukaan meistä ei halua katsoa sivusta, kun omista asioista päätetään

Lastensuojelun jälkihuollon palveluita ollaan nyt muuttamassa, mutta jatkossa uudistukset tulee ulottaa koskemaan kokonaisuudessaan lastensuojelun sijoituksia ja aikuistumisen tuen piiriin siirtymistä. Kevyiden palvelupolkujen Sakari, Reija, Lue lisää

Miten vähentää nuorten stressiä

Nykypäivän suorituspaineet ja vaatimukset asettavat nuorten psyyken koetukselle. Miten selvitä näistä paineista murtumatta ja uupumatta? Essin ja muiden nuorten mukaan seuraavat asiat helpottaisivat: kannustamalla Lue lisää

Nuoret ovat asiantuntijoita omassa elämässään

”Nuoret aikuiset tunnistavat elämässään kääntöpisteitä, joissa toisenlaisen tuen tai toiminnan turvin elämä olisi voinut saada erilaisen suunnan. Esimerkiksi läheisen kuolema, vanhempien ongelmat, koulukiusaaminen, koulunkäynnin vaikeudet Lue lisää

Kunpa edes joku kannustaisi

Moona, 20, kärsii yksinäisyydestä, ahdistuksesta ja ulkopuolisuuden tunteista.  Apua hakiessaan hän on kohdannut vähättelyä ja väärinymmärryksiä. ”Olen aina ollut yksinäinen. Ajattelin ammattiopintojen muuttavan tilanteen, Lue lisää

Irti pärjäämisen pakosta

Erno, 23, on oppinut ajattelemaan, ettei tunteista puhuta ja avun pyytäminen on heikkoutta. Miten tämä voisi muuttua? ”Aloitin opinnot korkeakoulussa heti lukion ja armeijan Lue lisää

Lopulta kaikki romahti

Maija, 22, keskeytti ammattiopinnot, jäi kotiin ja sai lapsen. Leimautumisen pelko sai hänet välttämään avun hakemista, kunnes lopulta ei ollut enää muuta vaihtoehtoa. ”Aloitin Lue lisää