Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Kumppaniesittely: Mieli Ry:n onnistumisista oppia nuorten tukipalvelun kehittämiseen

Kokenut verkkokriisityön kehittäjä  Diakonia Ammattikorkeakoulun Nuorten digitaaliset tukipolut -hanke sai Mieli Ry:n mukaan kehittämään nuorille suunnattua digitaalista palveluohjautumisen alustaa yhdessä 11 muun järjestön kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi Zekki -nimeä kantava palvelu, joka julkaistaan tammikuussa 2021.   Mieli Ry. on Lue lisää

Ryhmä nuoria luotsaa kehittämistyötä

Diakin Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeelle valittiin nuorista koostuva monialainen ohjausryhmä tukemaan uuden nuorten digipalvelun kehittämistyötä. Palvelujen äärelle ohjaava uusi itsearviotyökalu Zekki julkaistaan tammikuussa 2021. Lue lisää

Nimen ideoinnissa tarvittiin mielikuvitusta, moniäänisyyttä ja makustelua

  Ensimmäinen nimi-idea nousee tiedonkeruuaineistosta Digitaalinen palveluohjauksen alusta, digialusta, verkkoalusta, digitaalinen tukipalvelu, kehitteillä oleva palvelu… Tähän asti Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeessa luotavaa palvelua on Lue lisää

Työpajat etänä – tehokasta mutta hauskaa yhteiskehittämistä

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa otettiin taas yksi harppaus eteenpäin, kun yhteiskehittämisen työpajat pyörähtivät käyntiin. 3X10D-elämäntilannemittarilla nuori voi arvioida elämäntilannettaan kymmenen elämänalueen kautta. Lue lisää

Digialustan tekninen toteutus käyntiin

Nuorten itsearvion ja palveluohjautumisen digitaalisen alustan tekniseksi kehittäjäksi valikoitui tarjouskilpailun jälkeen 10monkeys. 10monkeys tunnetaan mm. Duunikoutsin ja matikkapelien kehittäjänä. Tekninen toteutus on lähtenyt käyntiin Lue lisää

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D käynnistynyt

Diakonia-ammattikorkeakoulu rakentaa yhdessä kumppaneiden kanssa uutta digitaalista palvelualustaa, joka yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevat tukipalvelut matalan kynnyksen periaatteella. Alustalla 15–25-vuotiaat nuoret voivat arvioida Lue lisää

Lastenkodissa asuneet nuoret kiittävät ohjaajia, jotka kuuntelivat ilman vähättelyä

Nuorten enemmistöllä menee koko ajan paremmin ja palvelujakin on nuorille tarjolla paljon. Kaikki eivät kuitenkaan saa apua ajoissa tai sopivassa muodossa. Diakin tutkija ja Lue lisää

Käyttäjälähtöisyyttä nuorten digipalveluihin

Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeessa tarkasteltiin nuorille suunnattuja digitaalisia tukipalveluita yhdessä Digitalents Helsingin ohjelmoinnin ja digipalvelujen kehittämisen parissa työskentelevien nuorten kanssa.  Tavoitteena oli Lue lisää

Kehittämistyö jatkuu digitaalisina tukipolkuina

STM on myöntänyt STEA-avustuksen Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeelle. Se tarkoittaa, että Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeessa tehty kehitystyö jatkuu. Nuorten Lue lisää

Nuorten arkeen tarvitaan kokonaistilanteeseen vastaavia palveluita

”Tärkeimpänä kuitenkin kaikissa nuorten palveluissa tulee olla kolme k:ta: tarvitaan kohtaamista, kuuntelemista ja kannustamista sekä näiden lisäksi tulevaisuudenuskon luomista ja itsenäisen elämän edellytysten parantamista. Lue lisää