Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Zekki on julkaistu!

Uusi digipalvelu Zekki kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin.

Kumppaniesittely: Väestöliiton kanssa tarkasteltiin tyytyväisyyttä elämään

Hyvinvoinnin kokonaisvaltaista pohdintaa  Väestöliitto on kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointiin myötävaikuttava järjestötoimija. Väestöliitto edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää.   Nuorille Väestöliitto tarjoaa seksuaalisuuteen liittyviä verkkopalveluita. Lisäksi järjestön Lue lisää

Kumppaniesittely: Takuusäätiön ja Marttojen kanssa pureuduttiin taloudelliseen hyvinvointiin

Taloudellinen tilanne -osa-alue sai kaksi järjestökumppania  Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteinen Rahat riittää -hanke aloitti Nuorten digitaaliset tukipolut –hankkeen yhteistyökumppanina huhtikuussa 2020. Rahat riittää -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja Lue lisää

Kumppaniesittely: HelsinkiMissio rohkaisee pohtimaan yksinäisyyden tunteita ja omia ihmissuhteita

Yksinäisyyden asiantuntija  HelsinkiMissio edistää yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvointia yksinäisyyttä ehkäisemällä. Nimestään huolimatta järjestö toimii tätä nykyä valtakunnallisesti, sillä järjestön tukipalveluita on tarjolla kasvokkaisten kohtaamisten ohella myös puhelimen ja verkon välityksellä.   Nuorten digitaaliset tukipolut -hanketiimi koki HelsinkiMission osuvaksi yhteistyökumppaniksi ystävyyssuhteisiin liittyvissä hyvinvointikysymyksissä ja Lue lisää

Kumppaniesittely: MLL:n kanssa tehdyn yhteistyön johtoajatus oli ”jokaisen nuoren oikeus voida hyvin” 

Perheiden hyvinvoinnin asiantuntija  Diakin Nuorten digitaaliset tukipolut -hanke kutsui Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan kehittämään nuorille suunnattua digitaalista tukipalvelualustaa, yhdessä 11 muun järjestön kanssa. Huhtikuussa 2020 aloitettu yhteiskehittäminen huipentuu Zekki– palvelun julkaisuun tammikuussa 2021.   Zekki pohjautuu Diakonia ammattikorkeakoulussa (DIAK) kehitettyyn 3X10D– hyvinvointimittariin. Zekin avulla nuori arvioi ensin hyvinvointiaan kymmenellä elämän osa-alueella, saa omaan pohdintaan rohkaisevaa palautetta elämäntilanteestaan ja löytää tarvittaessa itselleen sopivia tukipalveluita.   Lue lisää

Kumppaniesittely: Nuorten Ystävien kanssa pohdittiin arjen sujumisen merkitystä

Arjen pärjäämisen asiantuntija   Nuorten Ystävät (NY) keskittyy vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen ja syrjäytymisen vastaiseen työhön, 20 paikkakunnalla. Nuorten digitaaliset tukipolut –hanke kutsui NY:n mukaan, 11 muun järjestökumppanin joukkoon, työstämään nuorille suunnattua digitaalista palveluohjauksen alustaa. Yhteistyö aloitettiin huhtikuussa 2020 ja se huipentuu Zekki –palvelun lanseeraukseen Lue lisää

Kumppaniesittely: NAL herättelee nuoria pohtimaan omaa asumistilannettaan    

Nuorten asumisen asiantuntija    Nuorisoasuntoliitto ry (NAL), toimii nuorten asumisen edunvalvojana ja 23 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliittona.  NAL sekä sen paikallisyhdistykset, Turun Seudun Nuorisoasunnot ry ja Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry, tulivat Nuorten Lue lisää

Kumppaniesittely: Vamos korostaa, että itsetunnon kohoaminen vaikuttaa kauaskantoisesti nuoren hyvinvointiin

Itsetunto -osa-aluetta kehittämään   Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut tarjoavat monipuolisesti elämänhallintaa ja arkea tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta 16-29-vuotiaille nuorille, 13 paikkakunnalla. Vamoksen työn tavoitteena on mahdollistaa nuorten kiinnittyminen nuorille tarkoituksenmukaisiin palveluihin, opintoihin ja Lue lisää

Kumppaniesittely: Yeesi korosti vahvuuksien kumpuavan itselle mieluisista asioista

Itsensä kehittämisen teemaan positiivisella kärjellä  Yeesi on nuorten mielenterveyttä edistävä järjestö, jonka toiminta rakentuu vapaaehtoistoiminnasta sekä oppilaitos– ja järjestöyhteistyöstä. Yeesi luo nuorille edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja Lue lisää

Kumppaniesittely: Pelastakaa Lapset -yhteistyössä korostui jokaisen nuoren mahdollisuus selvitä elämän haasteista

Lasten oikeuksien edistämistä kasvokkain ja digitaalisesti  Pelastakaa Lapset ry on kansainvälinen lasten oikeuksien toteutumista edistävä järjestö. 2000-luvun alusta saakka järjestön toiminta on ulottunut kotimaassa ja maailmalla tehtävän kenttätyön ohella myös virtuaalimaailmaan. Järjestö Lue lisää