Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: Väestöliiton kanssa tarkasteltiin tyytyväisyyttä elämään

Hyvinvoinnin kokonaisvaltaista pohdintaa 

Väestöliitto on kokonaisvaltaisestihmisten hyvinvointiin myötävaikuttava järjestötoimija. Väestöliitto edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää.  

Nuorille Väestöliitto tarjoaa seksuaalisuuteen liittyviä verkkopalveluita. Lisäksi järjestön koordinoima Hyvä kysymys -alusta kokoaa yhteen laajasti eri järjestöjen tuottamia digitaalisia tukipalveluita.  

Väestöliitto tuli Nuorten digitaaliset tukipolut –hankkeen yhteistyökumppaniksi huhtikuussa 2020. Tavoitteena oli rakentaa kahdestatoista järjestöstä koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa nuorille suunnattu digitaalinen palveluohjauksen alusta, jonka pohjana toimisi Diakonia ammattikorkeakoulussa (DIAK) kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari. 

Zekki-nimeä kantava palvelu valmistuu tammikuussa 2021. Zekin avulla nuori arvioi ensin hyvinvointiaan kymmenellä elämän osa-alueilla, saa sitten palautetta elämäntilanteestaan ja ohjautuu lopuksi tilanteeseensa sopivien tukipalveluiden luo 

Yhteistyöjärjestöt ovat jakaneet asiantuntemustaan paitsi tukipalvelun kehittämistyöhön myös kunkin järjestön omaan erityisosaamisalueeseen liittyvällä osa-alueella. Väestöliitto on antanut osaamistaan Elämä kokonaisuutena osa-alueeseen. Osa-alue mittaa nuoren tyytyväisyyttä sen hetkiseen elämäntilanteeseensa yleisesti. Nuoren saama palaute osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat Diakin asiantuntijoiden ja Väestöliiton yhteisen kehittämistyön tulos.  

  

Keskustelun tärkeys korostuu palautteissa ja palveluohjauksissa 

Elämä kokonaisuutena- osa-alue on mittarin viimeinen kysymys ja samalla viimeinen viesti, jonka nuori yhteenveto-sivulla lukee. Palautteissa nuorta haluttiin herätellä pohtimaan omia onnistumisen kokemuksia ja elämässä iloa tuottavia asioita. Nuorelle haluttiin myös korostaa puhumisen tärkeyttä ja rohkaista eteenpäin tukipalveluiden äärelle.  

Elämä kokonaisuutena osiosta käyttäjää ohjataan tukipalveluihin, joissa nuori saa apua monisyisiin ja kaiken kokoisiin haasteisiin. Tästä hyvä esimerkki ovat Ohjaamot, joissa nuoren tilanteesta otetaan vastuu kokonaisvaltaisesti, yksilölliset tarpeet huomioiden.  

Nuorille suunnatut chatit nostettiin myös palveluiksi, jonne nuorta voidaan ohjata jatkamaan keskustelua omaan elämään ja hyvinvointiin liittyvistä asioista laajemminKevyempää tukea tarvitsevia ohjataan Väestöliiton Hyvä Kysymys –palstalle, josta voi hakea lisää tietoa itseään kiinnostavista aiheista.  

 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu 

Zekki –palvelu julkaistaan 20.1.2021Väestöliiton ja muiden järjestökumppaneiden kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta kyselyn viimeisen, Elämä kokonaisuutena -osion palautteille ja palveluohjaukselle saatiin jo nyt vahva asiantuntijapohja.  

Palvelun ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö Väestöliiton kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana Zekin sisältämää palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä palveluohjauksen kohdentamista kehittää.