Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: Takuusäätiön ja Marttojen kanssa pureuduttiin taloudelliseen hyvinvointiin

Taloudellinen tilanne -osa-alue sai kaksi järjestökumppania 

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteinen Rahat riittää -hanke aloitti Nuorten digitaaliset tukipolut –hankkeen yhteistyökumppanina huhtikuussa 2020. Rahat riittää -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja ennakoida eri elämäntaitekohtiin liittyviä talous- ja velkaongelmia. Hankkeessa on muun muassa kehitetty ohjausta ja välineitä itsenäistyvien nuorten ja työelämästä eläkkeelle siirtyvien arjen ja talouden hallinnan tueksi.  

Nuorten digitaaliset tukipolut hankkeessa puolestaan rakennettiin, yhdessä kahdentoista yhteistyöjärjestön kanssa, nuorille suunnattu, verkossa toimiva palveluohjauksen alusta. Zekki– nimeä kantava palvelu pohjautuu Diakonia ammattikorkeakoulussa kehitettyyn 3X10D-hyvinvointimittariinZekin avulla nuori arvioi ensin hyvinvointiaan kymmenellä elämän osa-alueella, saa sitten palautetta elämäntilanteestaan ja ohjautuu lopuksi tilanteeseensa sopivien tukipalveluiden luo. 

Yhteistyöjärjestöt jakoivat asiantuntemustaan paitsi tukipalvelun kehittämistyöhön, myös kunkin järjestön omaan erityisosaamisalueeseen liittyvällä hyvinvoinnin osa-alueella. Takuusäätiö ja Marttaliitto toivat asiantuntemustaan Taloudellinen tilanne -osa-alueeseen.  

Nimensä mukaisesti osa-alueella mitataan nuoren tyytyväisyyttä sen hetkiseen taloudelliseen tilanteeseensa. Nuoren saama palaute osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat Diakin ja Rahat riittää -hankkeen asiantuntijoiden yhteisen kehittämistyön tulos.  

 

Raha-asioita kannattaa pohtia ja suunnitella 

Taloudellista tilannetta käsittelevässä palautteessa nuorelle haluttiin korostaa, että arjen raha-asioita on hyvä pysähtyä miettimään. Tärkeää on löytää juuri itselle ja omaan arkeen sopivat keinot. Koskaan raha-asioiden pohtiminen ei ole liian myöhäistä eikä yksin asian kanssa kannata jäädä. Nuorelle haluttiin myös kertoa, että talouskysymykset eivät ole kenellekään aina selkeitä, ja siksi raha-asioita on aivan tavallista ja järkevääkin pohtia ammattilaisen kanssa  

Toisaalta nuorelle haluttiin myös tähdentää, että raha ei mittaa ihmisen arvoa, vaan ennen kaikkea tärkeintä on elää omien arvojen näköistä, itselleen mielekästä elämää.  

Takuusäätiöstä ja Marttaliitolta löytyi runsaasti teemaan liittyviä tukipalveluita ja materiaaleja. Palveluohjausta pohdittaessa kärjeksi otettiin nuoren mahdollisuus päästä keskustelemaan taloudellisista huolistaan mahdollisimman vaivatta verkon välityksellä.  

Nuorta haluttiin myös ohjata ymmärtämään konkreettisemmin, mitä asioita omassa taloudenpidossa pitäisi ratkaista tai kehittää Takuusäätiön Kysy Rahasta -chaterilaiset testit sekä Marttaliiton Omat rahat- sivusto toimivat hyvin tässä tarkoituksessa.  

 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu 

Zekki -palvelun ensimmäinen versio julkaistaan 20.1.2021Rahat riittää hankkeen asiantuntijoiden kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta Zekin Taloudellinen tilanne -osa-alueen palautteille ja palveluohjaukselle saatiin vahva asiantuntijapohja.  

Zekin ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö Takuusäätiön ja Marttaliiton kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana Zekin sisältämää palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä palveluohjauksen kohdentamista kehittää.