Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: Vamos korostaa, että itsetunnon kohoaminen vaikuttaa kauaskantoisesti nuoren hyvinvointiin

Itsetunto -osa-aluetta kehittämään  

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut tarjoavat monipuolisesti elämänhallintaa ja arkea tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta 16-29-vuotiaille nuorille, 13 paikkakunnalla. Vamoksen työn tavoitteena on mahdollistaa nuorten kiinnittyminen nuorille tarkoituksenmukaisiin palveluihin, opintoihin ja työelämään, nuorilähtöisesti. 

Nuorten digitaaliset tukipolut – hanke kutsui Vamoksen mukaan pohtimaan, miten nuorille rakennetaan tarkoituksenmukainen ja toimiva digitaalinen tukipalvelu. Tavoitteena oli rakentaa, yhdessä kahdentoista nuorten tukipalveluihin erikoistuneen järjestökumppanin kanssa, nuorille suunnattu digitaalinen palveluohjauksen alusta. 

Zekki– nimeä kantava palvelu valmistuu tammikussa 2021. Palvelu pohjautuu Diakonia ammattikorkeakoulussa (DIAK) luotuun 3X10D- hyvinvointimittariin. Zekin avulla nuori arvioi ensin hyvinvointiaan kymmenellä elämän osa-alueella, saa palautetta elämäntilanteestaan ja löytää tilanteeseensa sopivia tukipalveluita. 

Yhteistyöjärjestöt ovat jakaneet asiantuntemustaan paitsi tukipalvelun kehittämistyöhön myös kunkin järjestön omaan erityisosaamisalueeseen liittyvällä hyvinvoinnin osa-alueella. Vamos on tuonut osaamistaan Itsetuntoosa-alueen ympärille. Nuoren saama palaute Itsetunto-osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat Diakin ja Vamoksen asiantuntijoiden yhteisen kehittämistyön tulos.  

 

Kannustusta ja työkaluja itsetunnon kehittämiseen 

Vamoksen tukipalveluammattilaisten mukaan on tavallista, että heikosta itsetunnosta kärsivä nuori ajattelee olevansa epävarmuuden tunteidensa kanssa yksin. Itsetuntoa käsittelevissä palautteissa nuorelle haluttiinkin korostaa epävarmuuden tunteiden tavallisuutta sekä sitä, että kaikilla on elämänvarrella aikoja, jolloin itsetunto kaipaa vahvistusta. 

Palautteissa haluttiin alleviivata ajatusta oman itsensä arvostamisesta sellaisena kuin on, sillä ilman itsearvostuksen lisääntymistä ei itsetuntokaan voi kohentua. Terveen itsetunnon taas tiedettiin vaikuttavan kauaskantoisesti nuoren elämään, ja siksi sen työstämiseen haluttiin palautteissa kannustaa 

Palveluohjauksen avulla nuorelle haluttiin tarjota lisää työkaluja itsetunto-aiheen käsittelemiseen. Vamoksen palveluista tässä tarkoituksessa toimivat yksilö ja ryhmävalmennukset. Ne pohjaavat kasvokkaisiin kohtaamisiin ja toimivat paikallisesti. Vaikka Zekin palveluohjauksissa korostuu digitaalinen tukinähtiin tärkeänä sisällyttää tarjontaan tukimuotoja, joissa nuoren on mahdollista päästä keskustelemaan kasvokkain luotettavan aikuisen kanssa 

 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu 

Zekin ensimmäinen versio julkaistaan 20.1.2021Vamoksen kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta  Itsetunto-osa-alueen palautteille ja palveluohjaukselle saatiin vahva asiantuntijapohja.  

Palvelun ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö Vamoksen kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä palveluohjausten kohdentamista kehittää.