Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: Nuorten Ystävien kanssa pohdittiin arjen sujumisen merkitystä

Arjen pärjäämisen asiantuntija  

Nuorten Ystävä(NY) keskittyy vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen ja syrjäytymisen vastaiseen työhön, 20 paikkakunnallaNuorten digitaaliset tukipolut –hanke kutsui NY:n mukaan, 11 muun järjestökumppanin joukkoon, työstämään nuorille suunnattua digitaalista palveluohjauksen alustaa. Yhteistyö aloitettiin huhtikuussa 2020 ja se huipentuu Zekki –palvelun lanseeraukseen 20.1.2021. 

Zekin pohjana toimii Diakonia ammattikorkeakoulussa (DIAK) kehitetty 3X10D -elämäntilannemittari, jonka avulla nuori ensin arvioi hyvinvointiaan elämän eri osa-alueilla. Tämän jälkeen hän saa palautetta elämäntilanteestaan ja löytää halutessaan itselleen sopivia jatko-ohjautumisen polkuja.  

Yhteistyöjärjestöt jakavat asiantuntemustaan paitsi tukipalvelun kehittämistyöhön myös kunkin järjestön omaan erityisosaamiseen liittyvällä osa-alueella. NY:n tukipalveluammattilaiset tuovat asiantuntemustaan nuorten opiskeluun, työssäkäyntiin ja muihin arjen rutiineihin kytkeytyvään Arjen pärjääminen -teemaan. Nuoren saama palaute Arjen pärjääminen-osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat Diakin ja NY:n asiantuntijoiden yhteisen kehittämistyön tulos.  

 

Palautetta ja palveluita arjessa pärjäämisen tueksi  

Nuorelle kohdennetuissa palautteissa korostuu arjen pärjäämiseen liittyvien haasteiden tavallisuus sekä arjen sujumisen tärkeysArjessa pärjäämistä kuvataan taitona, jossa on mahdollista kehittyä jatkuvasti ja siksi nuorta halutaan kannustaa taitojen opetteluun. NY:n tukipalveluammattilaiset korostivat kuitenkin, että arjen pärjääminen on iso asia, eikä siihen liittyvien haasteiden kanssa kannata jäädä yksin kovin pitkäksi aikaa 

Aihealueen laajuudesta johtuen palveluvalinnoissa tähdennettiin ohjauksia, joissa arjen hallinnan haasteissa tukea tarvitseva nuori huomioidaan yksilöllisesti ja hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaisesti. Opiskelun tai työnteon todelliset esteet nähtiin tärkeänä selvittää ennen kuin nuorta ohjataan miettimään työ tai opiskelupaikkaan liittyviä kysymyksiä 

Tähän tarkoitukseen mm. NY:n ja Vamoksen tarjoama, yksilöllisesti toteutettava Kelan Nuotti-valmennus istuu hyvin. Niitä, joilla tuentarve on kevyempi, haluttiin ohjata ryhmävalmennuksiin sekä oma-apupalveluihin, josta saa vinkkejä opiskelupaikan ja ammatin valintaan. 

 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu  

Nuorten Ystävien kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta Arjen pärjääminen -osa-alueen palautteille ja palveluohjaukselle saatiin vahva asiantuntijapohja.  

Palvelun ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö Nuorten Ystävien kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana Zekin sisältämää palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä sekä palveluohjauksien kohdennusta kehittää.