Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: NAL herättelee nuoria pohtimaan omaa asumistilannettaan    

Nuorten asumisen asiantuntija   

Nuorisoasuntoliitto ry (NAL)toimii nuorten asumisen edunvalvojana ja 23 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliittona.  NAL sekä sen paikallisyhdistykset, Turun Seudun Nuorisoasunnot ry ja Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry, tulivat Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeen avuksi, kehittämään nuorille suunnattua palveluohjauksen alustaa. Yhdessä kahdentoista järjestötoimijan kanssa toteutettu yhteiskehittäminen huipentuu Zekki – palvelun julkaisuun 20.1. 2021.

Zekki- palvelun pohjana toimii Diakonia ammattikorkeakoulussa kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari. Zekin avulla nuori arvioi ensin hyvinvointiaan kymmenellä elämän osa-alueella, saa palautetta elämäntilanteestaan ja löytää tarvittaessa tilanteeseensa sopivia tukipalveluita. Yhteistyöjärjestöt ovat jakaneet asiantuntemustaan paitsi Zekin kehittämistyöhön, myös omaan erityisosaamiseensa liittyvällä hyvinvoinnin osa-alueellaNAL ja paikallisyhdistykset ovat toimineet asiantuntijoina osa-alueella, jolla mitataan nuoren tyytyväisyyttä asumisoloihin. 

Nuoren saama palaute Asuminen-osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat Diakin ja NAL:n ja paikallisyhdistysten asiantuntijoiden yhteisen kehittämistyön tulos.  

Nuori pohtimaan asumisen kysymyksiä 

Asumisoloja koskevan palautteen pohja-ajatuksena on jokaisen nuoren oikeus huolettomaan ja turvalliseen asumiseen. Nuorta haluttiin herätellä pohtimaan itse omaa asumistilannettaan sekä siihen liittyviä huolia ja toiveita.  

Nuoren saamissa tukipalveluohjauksissa korostui nuorten asumiseen liittyvät materiaalit ja nettisivustot sekä NAL:n paikallisyhdistysten palvelut. Erityisesti liiton tuottama Asumisen ABC  sivusto nähtiin sopivana tietopakettina ihan jokaiselle asumisen kysymyksiä pohtivalle nuorelle.  

Toinen selkeä palvelu oli Kelan verkkosivusto, johon nuori haluttiin ohjata saamaan lisätietoa asumisen tukeen liittyen ja mahdollisesti etenemään aina tuen hakemiseen asti 

 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu 

Palvelun ensimmäinen versio saadaan valmiiksi vuoden 2020 loppuun menneessä. NAL:n ja NAL-paikallisyhdistysten kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta 3X10D mittarin Asuminen-osa-alueen palautteille ja palveluohjaukselle rakentui vahva asiantuntijapohja.  

Palvelun ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö NAL:n ja sen paikallisyhdistysten kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana Zekin sisältämää palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä palveluiden kohdentamista kehittää.