Siirry sisältöön

Nimen ideoinnissa tarvittiin mielikuvitusta, moniäänisyyttä ja makustelua

 

Ensimmäinen nimi-idea nousee tiedonkeruuaineistosta

Digitaalinen palveluohjauksen alusta, digialusta, verkkoalusta, digitaalinen tukipalvelu, kehitteillä oleva palvelu… Tähän asti Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeessa luotavaa palvelua on kutsuttu monella yleisnimellä. Monivaiheisen ideointiprosessin seurauksena palvelu on vihdoin saanut oman kutsumanimen!

Palvelun nimen ideointi lähti liikkeelle jo kehitystyön alkuvaiheessa, kun nuorille ja nuorten tukipalveluammattilaisille tehdystä haastatteluaineistosta nousi esille yksi yhdistävä tekijä. Palvelusta riippumatta tukipalveluammattilaisten puheessa toistui näkemys, jonka mukaan tukipalvelussa tärkeintä oli kysyä, mitä nuorelle kuuluu ja kuunnella mitä nuori kertoo. Sama toive tuli esiin nuorten haastatteluista.

Kehitteillä olleen palvelun tavoitteista löydettiin ajatukseen sopiva yhtymäkohta. Oivallettiin, että tulevassa digipalvelussa 3X10D-elämäntilannemittarin kysymykset nuoren elämäntilanteesta toimivat samalla ajatuksella kuin tukipalveluammattilaiset: halutaan tietää, mitä nuorelle kuuluu. Kun ajatusta lähdettiin sisällyttämään osaksi palveluohjauksen alustaa, syntyi ensimmäinen nimiehdotus. Palvelun työnimeksi tuli Miten sulla menee?

 

Kaksi ideointikierrosta

Kolme sanaa sisältävä nimi ei kuitenkaan tuntunut sopivalta lopulliseksi nimeksi. Nimeä ideoitiin vielä työpajassa, jossa nimeä etsittiin palvelun tavoitteista käsin. Tuloksena oli ehdotuksia, jotka kuvasivat ohjaamista, oman tien löytämistä ja kokonaiskuvan saamista omasta elämästä: Askel kerrallaan, Oma polku, Minne menen, Mun maisema, Näköala, Ikkuna… Miten sulla menee säilyi myös mukana.

Nämäkään nimiehdotukset eivät tuntuneet valmiilta. Nuorten tukipalveluammattilaisilta saatiin vahva suositus, jonka mukaan nimen tulisi olla ”nuorten kielinen”. Toiveissa oli myös löytää palvelulle yksi ytimekäs nimi, jonka turvin palvelu taipuisi luontevammin osaksi puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Nimen ideoinnissa otettiin toinen kierros.

Toisella kierroksella ideoinnin lähtökohdaksi otettiin viesti, joka nimellä haluttiin välittää. Eri viestien ympärille kerättiin niihin liittyviä sanoja, joista lähdettiin rakentamaan nimiehdotuksia. Ehdotuksia tuli yhteensä noin kaksikymmentä, joista Digipolut-tiimi äänesti loppusuoralle kolme ehdokasta: Funtsin, Zekki ja työnimenä ollut Miten menee. Kolmen kärjestä järjestettiin äänestys, jossa nimiehdotuksia arvioitiin asteikolla 1-5. Äänestykseen osallistui kuutisenkymmentä Diakin opiskelijaa ja hankkeen yhteistyökumppania.

 

Nimi syntyy kompromissin tuloksena

Tasainen äänestystulos ratkaistiin lopulta korkeimpia pisteitä keränneen nimen hyväksi. Voiton vei niukasti Zekki, ja toiseksi tuli Miten menee. Tasaisen tuloksen pohjalta syntyi idea rakentaa kaksiosainen nimi, jossa palvelun nimi saisi parikseen sloganin.

Paljon ideointia, pohdintaa ja arviointia sisältäneen prosessin lopputuloksena palvelulle luotiin nimi, jossa saatiin yhdistettyä nimelle asetetut toiveet ja tavoitteet. Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa kehitetty nuorille suunnattu palveluohjauksen alusta tunnetaan nyt nimellä: Zekki – Miten sulla menee?