Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: Mieli Ry:n onnistumisista oppia nuorten tukipalvelun kehittämiseen

Kokenut verkkokriisityön kehittäjä 

Diakonia Ammattikorkeakoulun Nuorten digitaaliset tukipolut -hanke sai Mieli Ry:n mukaan kehittämään nuorille suunnattua digitaalista palveluohjautumisen alustaa yhdessä 11 muun järjestön kanssaYhteistyön tuloksena syntyi Zekki -nimeä kantava palvelu, joka julkaistaan tammikuussa 2021.  

Mieli Ry. on kokenut verkkokriisityön kehittäjä. Yhteistyötä fokusoitiin eritoten järjestön kehittämän ja koordinoiman Sekasin-chatin ympärille, sillä onnistuneena nuorten verkkotukipalveluna sen kehittämisestä haluttiin ottaa oppia 

Vastavuoroisesti Mieli ry näki Zekis potentiaalia oheispalveluna, jonne Sekasin chatiin jonottavaa nuorta voitaisiin ohjata ja keventää siten pitkää odotusaikaa. Zekin avulla nuori arvioi ensin hyvinvointiaan elämän eri osa-alueilla, saa palautetta elämäntilanteestaan ja löytää tilanteeseensa sopivia tukimuotoja. 

Zekin kehittämistyössä Mieli Ry on jakanut osaamistaan nuorten tukipalveluosaamisen ohella myös terveyttä käsittelevällä osa-alueella. Terveys-osa-alue mittaa vastaajan tyytyväisyyttä sen hetkiseen fyysiseen ja henkiseen terveydentilaansa. Nuoren saama palaute osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat hanketiimin asiantuntijoiden ja Mieli Ry:n yhteisen kehittämistyön tulos.  

  

Oma-apukeinoja ja suoraa tukea 

Terveys-osa-aluetta koskevissa palautteissa nuorelle haluttiin nostaa esille mielen, kehon ja sosiaalisen ympäristön yhteyhyvinvointiin. Koettiin tärkeäksi tähdentää, että kokemukset omasta terveydentilasta vaihtelevat ja toisinaan jokaiselle tulee elämässä eteen aikoja, jolloin oma terveydentila koetaan heikoksi Nuorta haluttiin myös rohkaista pohtimaan omia voimavarojaan, joilla omaan terveyteen voi vaikuttaa 

Palveluohjauksen suunnittelussa korostui jako fyysisen terveyden ja mielenterveyden palveluihin. Vahvempaa tukea tarvitsevaa nuorta haluttiin Terveys-osa-alueella ohjata palveluihin, joista hän saa apua mahdollisimman pian. Tällaisia ovat Sekasin-chatin ohella Mieli Ry:n kriisipuhelin sekä julkisen terveydenhuollon päivystyksestä tietoa antavat verkkosivut.  

Kevyempää tukea tarvitsevia Zekki ohjaa sivustoille, joissa voi saada lisätietoa kokonaisvaltaisesta terveyden edistämisestä Tässä tarkoituksessa toimii myös Mieli Ry:n Oiva-palvelu, jonka avulla käyttäjän on mahdollista kehittää mielen ja kehon hyvinvoinnin taitojaan omaehtoisesti.  

 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu 

Palvelun ensimmäinen versio julkaistaan 20.1.2021Mieli ry:n kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta Zekki-palvelun Terveys-osa-alueen palautteille ja palveluohjaukselle saatiin jo nyt vahva asiantuntijapohja.  

Palvelun ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö Mieli ry:n kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana Zekin sisältämää palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä palveluohjauksien kohdentamista kehittää.