Siirry sisältöön

Kumppaniesittely: Yeesi korosti vahvuuksien kumpuavan itselle mieluisista asioista

Itsensä kehittämisen teemaan positiivisella kärjellä 

Yeesi on nuorten mielenterveyttä edistävä järjestö, jonka toiminta rakentuu vapaaehtoistoiminnasta sekä oppilaitos jjärjestöyhteistyöstäYeesi luo nuorille edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa.  

Positiivisella kulmalla hyvinvoinnin teemaa tarkasteleva Yeesi nähtiin Nuorten digitaaliset tukipolut hankkeessa osuvana kumppaniehdokkaana, jonka kanssa lähteä kehittämään nuorille suunnattua palveluohjauksen alustaa, itsensä kehittämis –teemaa painottaen. 

Yeesin asiantuntijat lähtivät kehittämään yhdessä yhdentoista muun järjestökumppanin kanssa nuorille suunnattua, digitaalista palveluohjauksen alustaaZekki -nimeä kantava palvelu pohjautuu Diakonia ammattikorkeakoulussa (DIAK) luotuun 3X10D- hyvinvointimittariinZekin avulla nuori arvioi ensin hyvinvointiaan kymmenellä elämän osa-alueella, saa sitten palautetta elämäntilanteestaan ja löytää siihen liittyviä tukipalveluita.

Yhteistyöjärjestöt ovat jakaneet asiantuntemustaan paitsi tukipalvelun kehittämistyöhön, myös kunkin järjestön omaan erityisosaamisalueeseen liittyvällä hyvinvoinnin osa-alueella. Yeesin Itsensä kehittäminen -osa-alue kartoittaa nuoren kokemusta kyvystään kehittää omia vahvuuksia itselleen mieluisten asioiden kautta. Nuoren saama palaute osa-alueesta ja siihen kytkeytyvät ohjaukset tukipalveluihin ovat Diakin ja Yeesin asiantuntijoiden yhteisen kehittämistyön tulos.  

  

Vahvuuksien kehittäminen lähtee vahvuuksien tunnistamisesta 

Yeesin kanssa työstettyjen palautteiden pohja-ajatuksena oli halu saada nuori näkemään, että vahvuuksia on ihan jokaisella. Vahvuuksien kehittämisen nähtiin kuitenkin olevan mahdotonta, ellei nuori tunnista omia vahvuuksiaan. Sen tiedettiin olevan nuorelle usein haastavaa.  

Palautteisiin haluttiin tästä syystä sisällyttää herätteleviä kysymyksiä, joiden avulla nuori kykenisi pohtimaan omia vahvuuksiaan. Nuorta kannustettiin myös tekemään itselleen mieluisia asioita, sillä juuri niistä vahvuudet kumpuavat.   

Palveluohjauksissa korostui kaksi näkökulmaa. Itsensä kehittäminen -osa-alueella enemmän tukea tarvitsevaa haluttiin ohjata palveluihin, joista hänen on mahdollista saada tukea vahvuuksiensa löytämiseen ja niiden kehittämiseen. Toisaalta nähtiin myös tärkeänä antaa nuorelle tietoa paikoista, joista löytää itselleen vahvuuksia esiin nostavaa, onnistumisen tunteita ja hyvää mieltä tuovaa tekemistä. 

 

Yhteinen kehittämistyö jatkuu 

Zekki – palvelun ensimmäinen versio julkaistaan 20.1.2021Yeesin kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta Itsensä kehittäminen –osa-alueen palautteille ja palveluohjaukselle saatiin vahva asiantuntijapohja.  

Palvelun ensimmäisen version julkaisun jälkeen kehitystyö yeesiläisten kanssa jatkuu. Vuoden 2021 aikana Zekin sisältämää palvelukirjoa on tarkoitus täydentää sekä palveluohjauksen kohdentamista kehittää.