Siirry sisältöön

Yleinen

Kumppaniesittely: Vamos korostaa, että itsetunnon kohoaminen vaikuttaa kauaskantoisesti nuoren hyvinvointiin

Itsetunto -osa-aluetta kehittämään   Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut tarjoavat monipuolisesti elämänhallintaa ja arkea tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta 16-29-vuotiaille nuorille, 13 paikkakunnalla. Vamoksen työn tavoitteena on mahdollistaa nuorten kiinnittyminen nuorille tarkoituksenmukaisiin palveluihin, opintoihin ja …

Kumppaniesittely: Yeesi korosti vahvuuksien kumpuavan itselle mieluisista asioista

Itsensä kehittämisen teemaan positiivisella kärjellä  Yeesi on nuorten mielenterveyttä edistävä järjestö, jonka toiminta rakentuu vapaaehtoistoiminnasta sekä oppilaitos– ja järjestöyhteistyöstä. Yeesi luo nuorille edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja …

Ryhmä nuoria luotsaa kehittämistyötä

Diakin Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeelle valittiin nuorista koostuva monialainen ohjausryhmä tukemaan uuden nuorten digipalvelun kehittämistyötä. Palvelujen äärelle ohjaava uusi itsearviotyökalu Zekki julkaistaan tammikuussa 2021. …

Nimen ideoinnissa tarvittiin mielikuvitusta, moniäänisyyttä ja makustelua

  Ensimmäinen nimi-idea nousee tiedonkeruuaineistosta Digitaalinen palveluohjauksen alusta, digialusta, verkkoalusta, digitaalinen tukipalvelu, kehitteillä oleva palvelu… Tähän asti Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeessa luotavaa palvelua on …

Työpajat etänä – tehokasta mutta hauskaa yhteiskehittämistä

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa otettiin taas yksi harppaus eteenpäin, kun yhteiskehittämisen työpajat pyörähtivät käyntiin. 3X10D-elämäntilannemittarilla nuori voi arvioida elämäntilannettaan kymmenen elämänalueen kautta. …

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D käynnistynyt

Diakonia-ammattikorkeakoulu rakentaa yhdessä kumppaneiden kanssa uutta digitaalista palvelualustaa, joka yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevat tukipalvelut matalan kynnyksen periaatteella. Alustalla 15–25-vuotiaat nuoret voivat arvioida …

Lastenkodissa asuneet nuoret kiittävät ohjaajia, jotka kuuntelivat ilman vähättelyä

Nuorten enemmistöllä menee koko ajan paremmin ja palvelujakin on nuorille tarjolla paljon. Kaikki eivät kuitenkaan saa apua ajoissa tai sopivassa muodossa. Diakin tutkija ja …

Käyttäjälähtöisyyttä nuorten digipalveluihin

Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeessa tarkasteltiin nuorille suunnattuja digitaalisia tukipalveluita yhdessä Digitalents Helsingin ohjelmoinnin ja digipalvelujen kehittämisen parissa työskentelevien nuorten kanssa.  Tavoitteena oli …

Kukaan meistä ei halua katsoa sivusta, kun omista asioista päätetään

Lastensuojelun jälkihuollon palveluita ollaan nyt muuttamassa, mutta jatkossa uudistukset tulee ulottaa koskemaan kokonaisuudessaan lastensuojelun sijoituksia ja aikuistumisen tuen piiriin siirtymistä. Kevyiden palvelupolkujen Sakari, Reija, …

Miten vähentää nuorten stressiä

Nykypäivän suorituspaineet ja vaatimukset asettavat nuorten psyyken koetukselle. Miten selvitä näistä paineista murtumatta ja uupumatta? Essin ja muiden nuorten mukaan seuraavat asiat helpottaisivat: kannustamalla …