Siirry sisältöön

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D käynnistynyt

Diakonia-ammattikorkeakoulu rakentaa yhdessä kumppaneiden kanssa uutta digitaalista palvelualustaa, joka yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevat tukipalvelut matalan kynnyksen periaatteella. Alustalla 15–25-vuotiaat nuoret voivat arvioida omaa elämäänsä 3X10D-elämäntilannemittarilla, joka auttaa hahmottamaan omia vahvuuksia, haasteita ja tuen tarpeita.

3X10D-itsearvion pohjalta nuori saa palautteen ja tarvittaessa ohjausta digitaalisten palveluiden piiriin, muiden palveluiden pariin tai yhteydenottoon eri alojen asiantuntijoihin. Tavoitteena on, että nuori voisi myös jättää yhteydenottopyynnön ammattilaiselle.

Uudelle digitaaliselle palvelualustalle kootaan eri järjestöjen nuorille suunnattuja tukipalveluja. Kehittämistyössä testataan myös kuntien tarjoamien palvelujen liittämistä osaksi alustaa.

Vahvuutta yhteiskehittämisestä

Järjestöillä on paljon palveluita, joilla kyettäisiin tarttumaan nuoren haasteisiin ennen kuin ne ovat kasvaneet liian suuriksi. Pelkästään jo nuorten tietoutta näistä palveluista olisi tärkeää lisätä. Yhteistyökumppanuus on varmistettu Mieli ry:n Sekasin-chatin, Takuusäätiön, Nuorisoasumisliiton, Väestöliiton, Nuorten ystävät ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n, MLL:n sekä HDL:n Vamoksen kanssa.

Myös nuoret itse ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa palvelualustaa.​ Alustan prototyyppi on kehitetty yhdessä Digitalents Helsingin nuorten koodareiden kanssa. Kehitettävää alustaa myös testataan ja jatkokehitetään yhdessä nuorten vertaiskehittäjien sekä Diakin opiskelijoiden kanssa.

Tavoitteena on saada ensimmäinen verkkoalustan versio pilottikäyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Alustaa pilotoidaan Oulun kaupungin nuorille suunnatuilla uusilla verkkosivuilla, jotka avautuvat myöhemmin tänä vuonna.

Kehittämisen tausta-ajatukset (Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -kehittämishankkeen pohjalta):

  • Palvelujärjestelmä näyttäytyy nuorille sekavana, pirstaleisena eikä tukimahdollisuuksista tiedetä.
  • Tukea tulisi tarjota aktiivisemmin, se tulisi saada käyttöön helposti, oikeaaikaiseisesti ja riippumatta asuinpaikkakunnasta.
  • 3. sektori tarjoaa palveluita, joilla kyettäisiin tarttumaan nuoren haasteisiin ennen kuin ne ovat kasvaneet liian suuriksi.
  • Tietoa palveluista olisi tärkeää lisätä.
  • Palveluita tulisi tarjota siellä, missä nuoret ovat.
  • Palveluita pitäisi integroida ja saada tarjolle samaan paikkaan.
  • Haasteiden monitahoisuus pitäisi saada näkyväksi, jotta kaikkiin nuoren tuentarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan kokonaisvaltaisemmin.
  • Nuoren pitäisi itse hahmottaa elämäntilanteeseensa liittyviä haasteita, jotta hän tietä hakea niihin apua.
  • Nuorten hyvinvoinnista ja sen kehityksestä tarvittaisiin ajankohtaista tietoa, jotta palveluiden kehittämisessä osataan jatkossa vastata entistä nopeammin nuorten tarpeisiin.

Lue lisää nuorten tuen tarpeista Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeen julkaisuista:

10 tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista – Nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi

Nuoret kaipaavat digitaalisiin tukipalveluihin suoria polkuja ja käyttäjälähtöistä kehittämistä

STEA-rahoitteinen Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hanke (1.4.2020-31.3.2023) on jatkumoa vuosina 2018-2020 toimineelle Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeelle, jossa selvitettiin nuorten tuen tarpeita ja saatavilla olevaa tukea 3X10D-elämäntilannemittarin osa-alueittain, sekä järjestöjen tarjoamien digitaalisten tukipalvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä.