Siirry sisältöön

Sakari Kainulainen

Sakari Kainulainen on hyvinvointitutkimuksen dosentti ja tutkinut hyvinvointia laajalla asteikolla onnellisuudesta huono-osaisuuden kokemuksiin ja hyvinvoinnin alueellisiin eroihin. Diakissa Sakari on työskennellyt pari vuosikymmentä tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Häntä viehättää Diakin työssä tekemisen ja jopa tutkimuksen vahva yhteys yhteiskuntaan ja ihmisten arkeen. Tämä yhteys tuo työlle merkityksen.

Kuopion kuntakokeilu herätti Sakarin huomaamaan, että hän pystyi hyödyntämään hyvinvointitutkimuksen osaamistaan nuorten elämän tukemisessa. Moniulotteinen hyvinvointinäkemys ja ihmisten omiin kokemuksiin luottaminen olivat pohjana 3X10D-elämäntilannemittarin rakentamiselle. Mittarin avulla tarkastellaan arjen elämää kokonaisuutena ja pohditaan tarvittaessa ulkopuolisen ihmisen kanssa, mikä olisi seuraava askel kohti parempaa hyvinvointia.

Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa Sakari kehittää elämäntilannearvioihin pohjaavia palautteita ja palveluohjauksia. Vapaa-ajalla Sakari viihtyy vesillä.