Siirry sisältöön

Ohjausryhmä tukee nuorten digipalveluiden kehittämistä

Nuorilähtöisessä palvelujärjestelmässä nuori kohdataan tasaveroisena, arvokkaana ja merkityksellisenä oman elämänsä asiantuntijana. Nuorten hyvinvointia seurataan ja palveluita kehitetään yhdessä nuorten kanssa.

Tämän periaatteen siivittämänä Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeelle etsittiin nuorista koostuva ohjausryhmä. Ryhmän tehtävänä on tukea ja ohjata hankkeen työskentelyä sekä kommentoida toimintasuunnitelmia.

Ohjausryhmän 19–31-vuotiailla jäsenillä on kokemusta esimerkiksi digipalvelujen kehittämisestä, sosiaalialan opinnoista, taide- ja kulttuurialalta, hyvinvointipalveluista sekä nuorten palvelujen kehittämisestä. Osalla ryhmän jäsenistä on myös omakohtaista kokemusta siitä, miten palveluja ei aina saa, vaikka niille olisi tarve.

Esittelemme tällä sivulla ohjausryhmän jäsenet ja heidän ajatuksiaan nuorten palvelujen kehittämiestä.

 

Saana Laaksonen

Saana Laaksonen

Saana Laaksonen, 21, opiskelee sosionomiksi Turun Ammattikorkeakoulussa. Hän on mukana Nuorten mielenterveysseura Yeesin toiminnassa ja innostui sen myötä hakemaan mukaan Nuorten digipolut -hankkeen ohjausryhmään.

”Mielenterveysasiat ovat kiinnostaneet minua aina ja erityisesti nuorten mielenterveys on lähellä sydäntäni. Olen kuullut monilta, miten vaikeaa avun hakeminen ja saaminen voi olla. Vaikka apua saisikin, siihen voi mennä aikaa. Palvelujen pitäisi olla helpommin löydettävissä ja lähestyttävissä. Haluaisin päästä vaikuttamaan ja tarttumaan näihin epäkohtiin.”

 

Inka Laisi

Inka Laisi

Inka Laisi, 28, on sosiologi, joka on tehnyt pro gradu -tutkielman digitaalisen työkalun hyödyntämisestä syöpähoidoissa. Häntä kiinnostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio sekä tiedon kerääminen ja hyödyntäminen laajempina ilmiöinä.

”Nuorten palvelujen tulisi olla saavutettavia, ja niitä tulisi olla tarpeeksi. Digipalvelut eivät voi olla laastari avohaavaan, vaan samanaikaisesti pitää kehittää kaikenlaisia palveluja. Työkalut, jotka auttavat palvelujen piiriin pääsemisessä ovat kuitenkin hyvä ensimmäinen steppi.

Minua kiinnostaa, miten ja millaisilla motiiveilla dataa käytetään. Zekki on hyvä esimerkki siitä, miten tiedonkeruulla on selkeä motiivi nuorten palvelujen parantamisessa.”

 

Ben Panyanil

Ben Panyanil

Ben Panyanil, 27, työskentelee ohjelmistokehittäjänä ja on ollut mukana tekemässä selvitystä nuorille suunnatuista digipalveluista pari vuotta sitten. Häntä kiinnostaa softapalvelujen mahdollisuus tukea nuorten mielenterveyttä.

”Monet selvityksessä olleista palveluista olivat katastrofaalisia. Oikean tiedon löytymistä ja palvelujen saavutettavuutta voisi erityisesti kehittää, kun miettii nuorille suunnattuja digipalveluja isommassa kuvassa. Tämä selvitys oli pohjana myös Zekin kehittämiselle.”

Mikko Kaukua

Mikko Kaukua

Mikko Kaukua, 31, on softakehittäjä Stadista. Hän innostui mukaan ohjausryhmään, koska näkee nuorten mielenterveyden tärkeäksi asiaksi, jota edelleen vähätellään.

”Minua koulukiusattiin ja minulla oli jo ala-asteella masennusjaksoja, joihin tuntui vaikealta saada apua. En osannut hakea tai pyytää apua enkä edes osannut nimetä omaa masennustani. Tiesin vain, että oli paha olla ja tuntui että olin yksin. En halua, että kukaan muu joutuu olemaan yksin näiden asioiden kanssa.

Minusta on tärkeää välittää nuorille tietoa siitä, että yhteyttä voi ottaa palveluihin, vaikka ei olisikaan tosi paska olo. Myös kiusaajat tarvitsevat apua, ja perheille tulisi olla tarjolla tukea ja terapiaa.”

 

Isabella Taipale

Isabella Taipale

Isabella Taipale, 29, on nuoriso- ja yhteisöohjaaja ja sosionomiopiskelija Diakissa. Hän on työskennellyt Diakonissalaitoksella 1,5 vuotta kehittämisprojekteissa ja tehnyt yhteistyötä Vamoksen kanssa.

”Minulla on paljon unelmia ja visioita, joita haluan edistää. Haluan olla toteuttamassa parempaa maailmaa nuorille, jotka miettivät, miten saisi lähdettyä kotoa edes joskus ulos.

Monille nuorille on tärkeää mielenterveyspalvelujen anonyymius. Palvelujen tulisi olla helposti saatavilla somen tai vastaavan välineen kautta. Haluaisin, että netissä olevat palvelut eivät leimaisi nuoria. Pidän tärkeänä, että nuoret löytävät reitin mielenterveyspalveluihin ja pääsevät työelämään ja koulutukseen.”

 

Emilia Pakkala

Emilia Pakkala

Emilia Pakkala, 25, on nuorten hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostunut artisti ja mukana Nuorten mielenterveysseura Yeesin toiminnassa. Emilia toivoo voivansa yhdistää nämä kaksi kiinnostuksen kohdettaan tulevaisuudessa opettajan työssä.

”Kynnys avun hakemiseen voi olla iso. Uskon, että Zekki on palvelu, jolla voidaan madaltaa avun hakemisen kynnystä. Olen testannut sitä, ja sieltä löytyi hyödyllisiä ja kiinnostavia linkkejä. Mielestäni terveys on kokonaisvaltainen asia eli esimerkiksi liikkuminen, ravinto, sosiaaliset suhteet ja uni ovat sen tärkeitä osia. Perusarjen simppelit asiat ovat tärkeitä hyvinvoinnille.”

Henriikka Mastokangas

Henriikka Mastokangas

Henriikka Mastokangas, 19, toimii ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestön Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:n puheenjohtajana. Kiinnostus nuorten asioita ja hyvinvointia kohtaan innosti hänet hakemaan ohjausryhmän jäseneksi.

”Korona-aika on ollut rankkaa ja vaikeaa aikaa nuorille. Ammatillisessa oppilaitoksessa harvoja aloja voi opiskella vain tietokoneen ääreltä eikä teoriaosuuksia riitä loputtomiin. Monella opiskelijalla opinnot eivät etene. Tuntuu järkyttävältä, että esimerkiksi opiskelijahuollon palveluja ei välttämättä saa koronan vuoksi. Olisi tärkeää, että opiskelijoita ei päästetä tippumaan yhteiskunnan kelkasta.”