Siirry sisältöön

Digiselvitys tiivisti suosituksia nuorten digipalvelujen kehittämiseen

Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeessa tarkasteltiin nuorille suunnattuja digitaalisia tukipalveluita yhdessä Digitalents Helsingin ohjelmoinnin ja digipalvelujen kehittämisen parissa työskentelevien nuorten kanssa.  Tavoitteena oli löytää vastauksia siihen, miten nuoret tuen tarvitsijat löytävät tukipalvelun äärelle verkossa tällä hetkellä. Lisäksi haluttiin tuottaa ideoita palveluiden saavutettavuuden kehittämiseen.

Nuorten laatima palvelupolku

Työpajoissa luotiin palvelun käyttäjän prototyypiksi Eetu Eristyjä, joka asuu yksin ja viettää verkossa sosiaalisessa mediassa, pelaten ja suoratoistopalvelujen parissa. Tutustu Eetun ominaispiirteisiin tarkemmin täällä.

Nuoret tiivistivät Eetu Eristäytyjän palvelupolun ja sen keskeiset pullonkaulat. Tämänhetkisten palveluiden ydinongelmat voidaan tiivistää seuraavasti:

  1. Palvelun sisällölle ei ole mietitty selkeää painopistettä ja tavoitetta. Mitä ollaan tarjoamassa ja kenelle? Palvelua on vaikea löytää hakukonehauissa.
  2. Ei ole otettu huomioon käytettävyyttä palvelua kehitettäessä (UI ja UX). Käyttäjä ei kiinnostu palvelusta, ei löydä sitä verkkosivuilta tai ei jatka palvelun käyttöä, vaikka löytäisikin sen.
  3. Ei ole otettu selvää käyttäjästä. Millainen käyttäjä on, mistä hänet tavoittaa ja mitä hän tarvitsee. Käyttäjä ei kiinnostu palvelusta. Käyttäjä ei löydä palvelua hakemillaan hakusanoilla. Käyttäjä ei saa sitä mitä tuli hakemaan, ja kokee että palvelu ei vastaa hänen tarpeitaan.

Tutustu tarkemmin digiselvityksessä laadittuun palvelupolkuun.

 

Kaksi uutta palveluideaa

Ideointityöpajan päätteeksi digiselvityksessä luotiin Eetu Eristyjälle kaksi uutta digitaalista tukipalveluideaa.

Uusina palveluina nuoret hahmottelivat alustavasti onlineverkkopalvelua, jossa ihmiset auttavat toisiaan ja antavat vertaistukea erilaisissa elämän haasteissa. Toisena ehdotuksena visioitiin chattibottia, joka ohjaisi nuoret verkossa oikean palvelun luo.

Tutustu tarkemmin palvelumuotoilun avulla työstettyihin ideoihin.

 

Lyhyen- ja pitkäntähtäimen kehitysideat

Ratkaisuksi havaittuihin ongelmiin nuoret asiantuntijat esittivät muun muassa seuraavia keinoja:

  1. Parempi hakukoneoptimointi
  2. Palautteen kerääminen käyttäjäkokemuksista ja palvelujen kehittäminen niiden pohjalta
  3. Palvelun selkiyttäminen sivuja siistimällä
  4. Kohderyhmämarkkinointi
  5. Käyttäjälähtöisen palvelun luominen
  6. Koukuttavuuden lisääminen pelimaailmasta tai somesta tuttujen elementtien avulla
  7. Digimarkkinoinnin osaamisen vahvistaminen

Lyhyen ja pitkän aikavälin kehitysideoihin voit tutustua tarkemmin täällä. Koko selvityksen tulokset on koottu yhteen tiivistelmäksi, joka on myös ladattavissa verkosta.