Siirry sisältöön

3X10D on elämäntilannemittari, joka pohjaa tieteelliseen tutkimukseen ihmisten hyvinvoinnin mittaamisesta. Arvioitavana on 10 hyvinvoinnin osa-aluetta: itsetunto, terveydentila, resilienssi, ystävyyssuhteet, perhe, pärjääminen, talous, asuminen, elämään tyytyväisyys ja vahvuudet.

Vastaaja arvioi oman arjen sujumista eri elämänalueilla numeroarviolla 0–10. Lisäksi hän pohtii, miten tärkeitä hyvinvoinnin osa-alueet ovat nyt ja millaisia tulevaisuuden tavoitteita hän voisi asettaa eri teemoihin. 3X10D auttaa nuorta pohtimaan omaa elämäntilannettaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuden toiveitaan. Mittari ei keskity ongelmiin, vaan tähtää nuoren toimintakyvyn tukemiseen.

Mittaria voivat hyödyntää nuoret itsenäisesti ja nuoren kanssa työskentelevät ammattilaiset yhdessä nuorten kanssa. Itsearvioinnin mahdollistava sähköinen työkalu Zekki on julkaistu vuoden 2021 alussa.

Nuorten kanssa työskenteleville 3X10D tarjoaa

  • nuorta osallistavan välineen asiakastyöhön
  • systemaattisen työkalun nuoren kokonaishyvinvoinnin kartoittamiseen
  • yhteisen käsityksen asiakkaan elämäntilanteesta monialaisen verkoston työskentelyyn

3X10D-elämäntilannemittarin eri versiot on kuvattu ja käyttöön otettavissa TOIMIA-tietokannasta.

Tutustu tarkemmin 3X10D-elämäntilannemittarin taustaan ja kehitystyöhön Diakin maksutta ladattavissa olevasta julkaisusta. Tutustu myös verkkojulkaisuun Diak puheenvuoro 44: Osallisuutta ja vaikuttavuutta vahvistava 3X10D-eleämäntilannemittari.

Lisätietoja:

Sakari Kainulainen
asiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu
puh. 040 869 6018
sakari.kainulainen@diak.fi