Siirry sisältöön

Julkaisuja

Zekki yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevan tuen

Zekki-digipalvelu tarjoaa nuorille matalan kynnyksen tukea ja mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa elämää ja hyvinvointia.

Miten Zekin tarina sai alkunsa ja millaisia vaiheita kehittämistyössä on ollut? Reija Paananen, Reetta Alanko ja Sakari Kainulainen kirjoittavat Kasvun tuki -julkaisun vertaisarvioidussa artikkelissa Zekin yhteiskehittämisestä.

Tukea nuorille jo aiemmin

Nuorten silmin palvelut näyttävät pirstaleisilta ja oikean palvelun löytäminen on vaikeaa. Mitä nuoret itse toivoisivat?

Diak julkaisi 10 tarinaa nuoruudesta ja erilaisista tuen tarpeista. Tarinat on tiivistetty nuorten kokemusten pohjalta. Lisäksi jokaiseen tarinaan on kytketty nuorten omista toiveista nouseva tukipolku kuvaamaan sitä, miten eri tilanteissa olisi voitu toimia toisin.

Julkaisu on ladattavissa maksutta Theseuksesta eli ammattikorkeakoulujen  julkaisutietokannasta.

Kiintiönuoria vai oikeasti osallisia?

Syrjäytymisvaarassa olevat ja syrjityt nuoret kokevat helposti itsensä muita vähäpätöisemmiksi, mikä voi heikentää osallistumista ja halua vaikuttaa. Tämän vuoksi osallistumiseen ja vaikuttamiseen täytyy rohkaista ja kannustaa. Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hanke tiivisti suosituksia ja vaatimuksia siitä, miten palveluissa voitaisiin kuulla paremmin nuorten mielipiteitä Dialogi-verkkomedian artikkeliin.

Nuoret nyky-yhteiskunnan paineissa

Nykypäivän suorituspaineet ja vaatimukset asettavat nuorten psyyken koetukselle. Essi Hyppönen ja Reija Paananen pohtivat, miten selvitä näistä paineista murtumatta ja uupumatta Dialogi-verkkomedian blogissa.

Kiitos ohjaajalle, joka kuunteli ilman vähättelyä

Nuorten enemmistöllä menee koko ajan paremmin ja palvelujakin on nuorille tarjolla paljon. Kaikki eivät kuitenkaan saa apua ajoissa tai sopivassa muodossa. Diakin tutkija ja Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeen projektipäällikkö Reija Paananen lähtisi korjaamaan tilannetta kolmesta suunnasta: nuorten kohtaamisen kokonaisvaltaisuudesta, monialaisten palveluketjujen kuntoon laittamisesta sekä sektorirajat ylittävästä johtajuudesta.

Lastenkodissa asuneet Reetta ja Tiia antavat kiitosta ohjaajille, jotka pysähtyivät kohtaamaan ja kuuntelemaan ilman vähättelyä. He toivovat, etteivät ammattilaiset menisi niin usein tittelinsä ja asiantuntijan arvovallan taakse. Vaikka ammattilainen tietää enemmän, myös nuoren äänen ja ajatusten tulisi tulla kuulluksi.

Lue lisää nuorten kokemuksista ja tutkijan kehitysehdotuksista Lapsen Maailmassa julkaistusta artikkelista.

”Palveluja on paljon, mutta kun kukaan ei kuuntele”

Itsetunnon ja jaksamisen vajeet, raha-asiat ja mielenterveyden pulmat ajavat nuoria arjessa ahtaalle. Diakin tutkijat kutsuivat nuoria työpajoihin kertomaan, miten he olisivat toivoneet itseään autettavan. Auttaminen ei vaadi miljoonia. Nuoret kaipaavat ennen kaikkea kohtaamista, kuuntelua ja kannustamista. Lue lisää Sosiaalivakuutus-verkkolehdestä.

 

Nuoren ei pitäisi joutua odottamaan diagnoosia saadakseen apua

Miten palvelut saataisiin paremmin tarjolle niille nuorille, jotka tarvitsevat niitä eniten. Diakin asiantuntijat Sakari Kainulainen ja Reija Paananen muistuttavat että 3X10D-mittari korostaa nuoren osuutta oman elämänsä toimijana, päätöksentekijänä ja mahdollistajana.

”Tällä mittarilla ei pyritä diagnosoimaan ketään tiettyyn kategoriaan. Se avaa mahdollisuuden nuorelle kertoa omalla äänellään, missä hän tarvitsee tukea”, Kainulainen lisää. Lue lisää nuorille suunnatuista matalan kynnyksen malleista Sosiaalivakuutus-verkkolehdestä.