Siirry sisältöön

Kevyemmin tuen piiriin:
Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D

Mitä

Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeessa mietittiin yhdessä nuorten kanssa, millaista tukea nuoret itse kokevat tarvitsevansa. Hankkeen tavoitteena oli, että nuoret pääsisivät helpommin esimerkiksi järjestöjen tarjoaman tuen piiriin ennen kuin tilanteet monimutkaistuvat.

Lähtökohtana oli Diakin ja Kuopion kaupungin kehittämä 3X10D itsearviointi ja monialainen työskentelytapa, jossa tarkastellaan elämää kokonaisuutena ja nähdään ongelmien ohella myös nuoren voimavarat. Mittarin käyttö korostaa nuoren osuutta oman elämänsä toimijana, päätöksentekijänä ja mahdollistajana.

Miten

Hanke eteni kahden vaiheen kautta. Ensin kartoitettiin nuorten toiveita tuesta eri elämäntilanteissa ja hyvinvoinnin osa-alueilla. Nuorten toiveiden pohjalta muotoiltiin tukipolkuja. Tukipoluilla tarkoitetaan nuorten näkemystä siitä, missä vaiheessa he toivoisivat omien ongelmiensa käsittelyä tai hyvinvoinnin vahvistamista vertaistuen, järjestöjen organisoiman toiminnan tai muiden palveluiden avulla. Lisäksi selvitettiin, millaista tuen tulisi nuorten näkökulmasta olla ja kuinka sen piiriin tulisi päästä.

Toisessa vaiheessa kartoitettiin mukana olevien paikkakuntien eli Helsingin, Kotkan, Kuopion ja Oulun palvelutarjontaa sekä erityisesti järjestöjen tuottamaa tukea nuorille. Kartoituksen pohjalta arvioitiin nuorten esittämien toiveiden suhdetta tarjolla olevaan tukeen. Tavoitteena oli analysoida, kuinka hyvin olemassa oleva tuki on nuorten saavutettavissa ja kuinka tätä voitaisiin parantaa

Milloin

Diakonia-ammattikorkeakoulun STEA-rahoitteinen hanke toimi ajalla 1.1.2018–31.3.2020. Hanke on päättynyt, ja sen keskeisien tuloksien työstämistä jatketaan Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa.

Tekijät

Projektipäällikkönä hankkeessa toimi Reija Paananen ja asiantuntijana Sakari Kainulainen [linkit yhteystietoihin] Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Lisäksi hankkeeseen palkattiin Ouluun, Kuopioon, Kotkaan ja Helsinkiin nuori vertaiskehittäjä, joka kokosi ryhmät keskustelemaan kymmenestä tärkeästä hyvinvoinnin osa-alueesta 3X10D itsearvioinnin avulla. Keskustelujen pohjalta luotiin kuvaus siitä, millaista tukea nuoret itse toivovat hyvinvoinnin eri osa-alueille ja millaista jatko-ohjausta tarvittaisiin. Samalla pohdittiin, kuinka järjestöjen tuki tulisi määritellä sähköisiin palveluihin, jotta se kohtaisi tukea tarvitsevat nuoret.

Lue ryhmänvetäjien esittelyt ja tutustu heihin paremmin!

Kuvassa ovat Nuorten kevyet palvelupolut -hankkeen työntekijät Reija Paananen ja Sakari Kainulainen sekä ryhmäkeskusteluja vetäneet nuoret Anette Lindström, Juuso Lökfors, Henni Leikas ja Essi Hyppönen. Ryhmäkuva on otettu portaikossa.
Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeessa työskentelivät Anette Lindström, Sakari Kainulainen, Juuso Lökfors, Reija Paananen, Henni Leikas ja Essi Hyppönen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi nuorten ryhmien tuottama kuvaukset kymmenen eri elämänalueen tukipoluista. Kuvaus tiivistää, millaista tukea ja missä muodossa nuoret toivovat silloin, kun he arvioivat oman elämäntilanteensa heikoksi. Tukipolut kuvataan palvelumuotoilua hyödyntämällä, joten niitä voidaan hyödyntää muissakin kuin hankkeessa mukana olevissa kunnissa. Tutustu nuorten tarinoihin ja tukipolkuja kuvaavaan tutkimusjulkaisuun Materiaalit-osiossa.

Lisäksi hankkeessa luonnosteltiin ehdotus palvelujen esittämisestä digitaalisessa muodossa. Miten järjestöjen pitäisi kuvata toimintaansa, jotta nuorten tarpeet ja järjestöjen tarjoama tuki voisivat kohdata paremmin? Nykyisin tieto esimerkiksi järjestöjen tarjoamasta matalan kynnyksen tuesta jää liian usein saavuttamatta. Tutustu digiselvityksen tuloksiin Materiaalit-osiossa.