Siirry sisältöön

Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hanke käynnistyy

Diakonia-ammattikorkeakoulu sai STEAn rahoituksen Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeelle. Hankkeessa tuotetaan vuoden 2019 loppuun mennessä ratkaisuja nuorten psykososiaalisen tuen kehittämiseksi. Tarkoitus on miettiä yhdessä nuorten kanssa, millaista tukea nuoret itse kokevat tarvitsevansa.

Hankkeessa haetaan nuorista lähteviä ratkaisuja palvelupolkujen kuvaamiseen. Lähtökohtana on Diakin ja Kuopion kaupungin kehittämä 3X10D itsearviointi ja monialainen työskentelytapa.

Hankkeessa palkataan Ouluun, Kuopioon, Kotkaan ja Helsinkiin nuori, joka kokoaa ryhmät keskustelemaan kymmenestä tärkeästä hyvinvoinnin osa-alueesta 3X10D itsearvioinnin avulla. Keskustelujen pohjalta syntyy kuvaus siitä, millaista tukea nuoret itse toivovat hyvinvoinnin eri osa-alueille ja millaista jatko-ohjausta tarvittaisiin.

Samalla pohditaan, kuinka järjestöjen tuki tulisi määritellä sähköisiin palveluihin, jotta se kohtaisi tukea tarvitsevat nuoret. Toimintatapa yhdistää sähköisen hyvinvoinnin itsearvion paikallisten järjestöjen tarjoamaan tukeen. Tavoitteena on, että nuoret pääsisivät helpommin esimerkiksi järjestöjen tarjoaman tuen piiriin ennen kuin tilanteet monimutkaistuvat.

Lisätietoja Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeesta antaa projektipäällikkö Reija Paananen Diakonia-ammattikorkeakoulusta, puh. 040 508 4294, reija.paananen@diak.fi